İstanbul Enerji Kimlik Belgesi

İstanbul Enerji Kimlik Belgesi

İstanbul Enerji Kimlik Belgesi

İstanbul Enerji Kimlik Belgelendirme binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

İstanbul' da yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

İskanı önceden alınmış Eski Binalarda ise bu şart aranmamaktadır. İstanbul'da önceden yapılan binalar mevcut duvar ve pencere ısı yalıtımlarına göre ayrıca ısıtma-soğutma cihazlarının performansına göre diğer hususlarda baz alınarak Enerji Kimlik Belgesi alabilirler.

Enerji kimlik belgesi hazırlamak için yetki belgesi edinmiş ve meslek odalarından alınmış SMM belgesi bulunan mimar yada mühendisler veyahut bünyesinde bu özellikleri taşıyan kişileri bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluşlar olarak adledilmektedir.

İstanbul Enerji Kimlik Belgesi, ülkemizde bulunan konutların, ısı alışverişi, konut yapısı, elektrik ve elektronik cihazların kullanmış olduğu elektrik kullanımı, su kullanımı ve buna benzer çeşitli etkenlerin uzmanlarca değerlendirilmesi tarafından oluşturulmuş bir belgedir. Bunun yanı sıra enerji kimlik belgesi binaların yapımlarında kullanılan teknik özellikleri tarafından değerlendirilir ve sınıflanır.

Bizler de sizlere bu noktada yardımcı oluyor ve sizlere en iyi şekilde enerji kimlik belgelendirme hizmetini veriyoruz. Daha fazla bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

- 0 544 309 90 88

DİĞER BÖLGELER

Hızlı ve Güvenilir EKB almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz